"En katalysator øker farten på en prosess"

Jöns Jacob Berzelius

Velkommen til Katalyst

Vi virker som katalysatorer; fra foredrag og kurs, til store konferanser og endringsprosesser.

Vår brede erfaring og aktivitetsbaserte tilnærming, legger til rette for dialog, refleksjon og utvikling.

Kurs

Kurs: Samarbeid

Samarbeid (2 dager)

Hvorfor, og når, er det riktig å samarbeide?

Endring oppnås gjennom å utfordre måten å tenke på, ikke bare måten å gjøre ting på. Vi tar utgangspunkt i forutsetningene for godt samspill. Hvilke fellestrekk finner vi, og hvordan utnytter vi hverandres kompetanse.

Kurs: Kommunikasjon og relasjonsbygging

Kommunikasjon og relasjonsbygging (2 dager)

Hvordan skape et klima basert på åpenhet og tillit. Vi tar tak i relasjonsutfordringer og introduserer metoder for å bedre kommunikasjonen. Stikkord er tillit, motivasjon, empati og selvinnsikt.

Kurs: Teamutvikling

Teamutvikling (2 dager)

En workshop som tar utgangspunkt i det reelle ansvar og de oppgaver deltakerne skal arbeide med. Hensikten er å avklare forventninger, unngå overlappende ansvar og etablere suksesskriterier.

Kurs: Tale- og presentasjonsteknikk

Tale- og presentasjonsteknikk

Et praktisk kurs hvor du trener på relevante tema, og lærer å nå frem til tilhørerne på en overbevisende måte. Kurset tilpasses den enkeltes erfaring og behov. Kurslederne har veiledet tusenvis av deltakere, og er blandt de mest erfarne i landet.

Kurs: HMS Kulturbygging

HMS kulturbygging

Det overordnede målet er å skape grunnlag for færre skader. Gjennom refleksjoner, diskusjoner og undervisning vil vi definere «HMS-KULTUR» og gjøre følgende avklaringer, slik at bedriften får konkrete handlinger som kan resultere i en ønsket kultur:

  • Hvordan kan vi skape en omforent forståelse for hva vi vil med kulturen vår
  • Hvilke elementer må påvirkes for å skape/endre kultur
  • Hva kan den enkelte bidra med,og hva gjør vi sammen
  • Samsvar mellom ord og handling
  • Ledelse i kulturbygging
  • Å bære rollemodeller

Ledertrening

Ledertrening

Ledertrening

En leder som kjenner seg selv, og forstår hvordan han/hun påvirker relasjoner, team og organisasjonskultur, er mer robust og fleksibel i møte med sine medarbeidere. Vi ser nærmere på oss selv som ledere, og hvordan vi kan overvinne utfordringer vi står overfor.

Katalyst sitt Train-the-Trainer kurs er godkjent av IWCF – International Well Control Forum og IADC – International Association of Drilling Companies. Det betyr at vi kan godkjenne instruktører for diverse fagkurs etter gjennomført kurs i vår regi.

Ledertilbakemeldinger

Ledertilbakemeldinger

”Det er når vi blir oppmerksomme på hva vi gjør, at vi får mulighet til å endre på det”
(Fritz Perls 1893-1970).

Ledere får tilbakemelding fra egne medarbeidere. Prosessen foregår i fire trinn; innhenting, tilbakemelding, plan og utførelse. Alt under veiledning av en erfaren konsulent.

HMS-ledelse

HMS-ledelse

Utvikling og opprettholdelse av en god HMS-kultur er en ledelsesutfordring for enhver virksomhet.Det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur. I arbeidet med en god HMS-kultur er derfor ledelsesansvar og ledelsesadferd helt sentralt.

I kurset flyttes fokuset på HMS fra medarbeidernes etterlevelse til ledernes daglige praksis.

Konferanser

Katalyst bidrar i hele prosessen fra idé til regi og gjennomføring.
Statoil: Kollegaprogrammet

Statoil: Kollegaprogrammet

Kollegaprogrammet for bedre sikkerhet ble gjennomført for nærmere 35 000 ansatte og leverandører til Statoil. Katalyst var involvert i utvikling, tilrettelegging og fasilitering av samlingene.

Altus Intervention: Timeout for safety

Altus Intervention: Timeout for safety

Våren 2014 planla og ledet vi to store HMS-konferanser for Aker Well Service / Altus Intervention. Disse ble fulgt opp med et utviklingsprogram over to år inne HMS-ledelse for ledere offshore og onshore.

State Oil Company Aserbajdsjan

State Oil Company Aserbajdsjan

SOCAR har en miljøvisjon for Aserbajdsjan både i forhold til luft, vann og jord. Da behovet for ekstern kompetanse oppstod, ble Katalyst bedt om å bistår til å forberede regi, samt å fasilitere tre store konferanser.