Konferanser

Katalyst bidrar fra idé til gjennomføring. Vi er behjelpelige med veiledning og hjelp til å utforme konferansen tilpasset deres behov. Vi koordinerer teknisk støtte (lyd/lys/bilde), foredragsholdere og underholdning. I tillegg tar vi ansvar for regi og fasilitering.
Altus Intervention: Timeout for safety

Altus Intervention: Timeout for safety

Våren 2014 planla og ledet vi to store HMS-konferanser for Aker Well Service / Altus Intervention. Disse blir fulgt opp med et utviklingsprogram over to år inne HMS-ledelse for ledere offshore og onshore. Høsten 2014 arrangerer vi to seminarer for Altus Intervention hvor alle ansatte i regionen (ca 700) blir informert om HMS, Økonomi, Teknologiutvikling, Branding etc.

 

State Oil Company Aserbajdsjan

State Oil Company Aserbajdsjan

SOCAR har en miljøvisjon for Aserbajdsjan både i forhold til luft, vann og jord. Da behovet for ekstern kompetanse oppstod, ble Katalyst bedt om å bistår til å forberede regi, samt å fasilitere tre store konferanser.

Statoil: Kollegaprogrammet

Statoil: Kollegaprogrammet

Kollegaprogrammet for bedre sikkerhet ble gjennomført for nærmere 35 000 ansatte og leverandører til Statoil. Katalyst var involvert i utvikling, tilrettelegging og fasilitering av samlingene.