Kurs

Kurs: Samarbeid

Samarbeid (2 dager)

Hvorfor, og når, er det riktig å samarbeide?

Endring oppnås gjennom å utfordre måten å tenke på, ikke bare måten å gjøre ting på. Vi tar utgangspunkt i forutsetningene for godt samspill. Hvilke fellestrekk finner vi, og hvordan utnytter vi hverandres kompetanse.

Kurs: Kommunikasjon og relasjonsbygging

Kommunikasjon og relasjonsbygging (2 dager)

Hvordan skape et klima basert på åpenhet og tillit. Vi tar tak i relasjonsutfordringer og introduserer metoder for å bedre kommunikasjonen. Stikkord er tillit, motivasjon, empati og selvinnsikt.

Kurs: Teamutvikling

Teamutvikling (2 dager)

En workshop som tar utgangspunkt i det reelle ansvar og de oppgaver deltakerne skal arbeide med. Hensikten er å avklare forventninger, unngå overlappende ansvar og etablere suksesskriterier.

Kurs: Tale- og presentasjonsteknikk

Tale- og presentasjonsteknikk

Et praktisk kurs hvor du trener på relevante tema, og lærer å nå frem til tilhørerne på en overbevisende måte. Kurset tilpasses den enkeltes erfaring og behov. Kurslederne har veiledet tusenvis av deltakere, og er blandt de mest erfarne i landet.

Kurs: HMS Kulturbygging

HMS kulturbygging

Det overordnede målet er å skape grunnlag for færre skader. Gjennom refleksjoner, diskusjoner og undervisning vil vi definere «HMS-KULTUR» og gjøre følgende avklaringer, slik at bedriften får konkrete handlinger som kan resultere i en ønsket kultur:

  • Hvordan kan vi skape en omforent forståelse for hva vi vil med kulturen vår
  • Hvilke elementer må påvirkes for å skape/endre kultur
  • Hva kan den enkelte bidra med,og hva gjør vi sammen
  • Samsvar mellom ord og handling
  • Ledelse i kulturbygging
  • Å bære rollemodeller