Ledertrening

Ledertrening

Ledertrening

En leder som kjenner seg selv, og forstår hvordan han/hun påvirker relasjoner, team og organisasjonskultur, er mer robust og fleksibel i møte med sine medarbeidere. Vi ser nærmere på oss selv som ledere, og hvordan vi kan overvinne utfordringer vi står overfor.

Katalyst sitt Train-the-Trainer kurs er godkjent av IWCF – International Well Control Forum og IADC – International Association of Drilling Companies. Det betyr at vi kan godkjenne instruktører for diverse fagkurs etter gjennomført kurs i vår regi.

Ledertilbakemeldinger

Ledertilbakemeldinger

”Det er når vi blir oppmerksomme på hva vi gjør, at vi får mulighet til å endre på det” (Fritz Perls 1893-1970).

Ledere får tilbakemelding fra egne medarbeidere. Prosessen foregår i fire trinn; innhenting, tilbakemelding, plan og utførelse. Alt under veiledning av en erfaren konsulent.

HMS-ledelse

HMS-ledelse

Utvikling og opprettholdelse av en god HMS-kultur er en ledelsesutfordring for enhver virksomhet. Det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur. I arbeidet med en god HMS-kultur er derfor ledelsesansvar og ledelsesadferd helt sentralt.

I kurset flyttes fokuset på HMS fra medarbeidernes etterlevelse til ledernes daglige praksis.